Dit is waar. Sterker nog dit is een waarheid als een koe!
Alleen wordt hier ontkend, dat de mens ook deel uitmaakt van de natuur. Verder is de vraag, of die natuurlijke correctie ons altijd van pas komt.

Als we onze dijken niet meer beschermen, zal de natuur dat ook wel zelf regelen !


In de nog bestaande wildernissen worden cyclussen waargenomen: het aantal poolhazen stijgt, gevolgd door een toename van vossen – de hazen worden opgevreten en verminderen in aantal – daarna verhongeren de vossen en verminderen in aantal - waarna de hazen weer toenemen.
Intussen heb je wel een periode met weinig hazen. En willen we dat ?
Zo zijn er talloze processen met verschillende omloopsnelheden in de natuur. Die processen worden in een omgeving als het onze verstoord door het feit dat de vossen niet meer doodgaan, wanneer er minder hazen, weidevogels etc. zijn. Ze blijven immers uitstekend in leven op wat er bij ons overblijft.
vosvoersmal