Wij zien nu dat natuurgebieden kraamkamers zijn geworden van vossen die de weidevogels in de naastgelegen weilanden decimeren, terwijl die vossen kennelijk niet in staat zijn de ganzen onder controle te houden.
Ganzen die hun eieren uitbroeden in natuurgebieden zoeken al snel hun voedsel bij de aangrenzende boeren, aangezien dit in de natuurgebieden te weinig voorhanden is voor de grote aantallen die er nestelen. Het zou dus logisch zijn, dat de leden van natuurorganisaties meebetalen aan de schade die aan de boeren uitgekeerd wordt.