Integendeel, de natuur is bijna identiek met de jacht. Ook onze grotere natuurorganisaties zien dat sinds enige tijd in. Het verlies aan biodiversiteit wordt namelijk steeds duidelijker
De natuurbeherende instanties erkennen meer en meer, dat beheer noodzakelijk is in natuurgebieden. Het is alleen lastig om dat uit te leggen aan de leden, omdat er jarenlang anders werd gedacht.