De natuur is keihard. Elke soort handhaaft zich ten koste van andere soorten door geweld of verdringing (hongerdood).
De realiteit is, dat we uit een keiharde natuur zijn ontstaan en de werkelijkheid nog steeds keihard is, al kunnen we ons in ons comfortabele bankstel wijs maken dat dit niet zo is. Maar:
"De uil vangt een moedermuis, en de jonge muisjes sterven een ellendige dood".

(zie ook de foto's van IDYLLE IN DE NATUUR)  Ooievaartje 

 

uiloogbov1uiloogonder