Wij danken ons bestaan aan de jacht en een niet aflatende competitie met de dieren. Veel dieren en zelfs soorten hebben het daarbij af moeten leggen tegen ons. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we niet bestaan. De strijd tegen dieren is dus een wezenlijk deel van ons bestaan. Hoe zou dan de jacht moreel verwerpelijk kunnen zijn, zoals bepaalde groepen beweren of suggereren?

Let wel, dit betekent niet, dat de jachtdrift onbeperkt mag worden uitgeleefd. Net als bij de geslachtdrift worden beperkingen opgelegd, niet door de vraag of het nodig is - we doen ook dingen omdat we ze mooi vinden - maar door de vraag of de bevrediging van die drift in proportie is met andere belangen, zoals leed aan anderen, of in het geval van de jachtdrift schade aan de omgeving. Over deze vragen gaat een deel van deze website. Maar het betreft natuurlijk alle facetten van onze omgang met dieren.

Zie ook HET MORELE ASPECT